Ametriini on harmoninen yhdistelmä sitriinin ja ametistin energioita. Kaikkien kvartsien tavoin ametriini toimii energioiden voimistajana. Sitriini hoitaa solar plexus-chakraa ja siellä sijaitsevaa ”tahtoa”. Ametisti hoitaa kruunuchakraa ja siellä sijaitsevaa ”tietoa ja tiedostamista”. Ametriini hoitaa ja stimuloi erityisesti näitä chakroja ja puhdistaa niissä piileviä tukoksia.

~

Tämä yhdistelmä sopii erinomaisesti esimerkiksi opiskelijoille; ametisti stimuloi kruunuchakraa edistäen inspiraatiota, ja sitriini auttaa keskittymään. Ametriini tuo selkeyttä ja havainnointikykyä, sekä tukee ideointia ja uudenlaista ajattelua (”thinking outside the box”). Se rohkaisee miettimään asioita kaikista näkökulmista ja auttaa löytämään luovia ratkaisuja.

~

Ametistin ongelmanratkaisukykyä tukevat ominaisuudet ja sitriinin manifestointienergiat, sekä yhteys runsauteen, tekee ametriinista erinomaisen kiven myös työelämään. Oli kyseessä sitten oma liiketoiminta, työnhaku tai uralla eteneminen.

~

Ametriini sulauttaa tehokkaasti yhteen fyysisen ja spirituaalisen maailman. Tästä on hyötyä esimerkiksi manifestoinnissa. Sitriini on hyvä kivi manifestointiin, mutta ensin pitää olla tietoinen siitä mitä todella haluaa –  ja tässä ametisti astuu kuvaan. Se on erinonomainen mielikuvituksen ja mielen laajentamisen kivi, joka samalla auttaa myös ajattelemaan seuraamuksia ja lopputulemia loogisesti ja järjestelmällisesti. Tämä taas ennaltaehkäisee sitä, että tulee varomattomasti toivottua asioita itselleen, ajattelematta mihin kaikkeen se voi vaikuttaa.

~

Ametriini on myös erinomainen maskuliinisen (sitriini) ja feminiinisen (ametisti) energian tasapainottaja. Tämän vuoksi se on erityisen hyödyllinen kivi seksuaalisuuden tukemiseksi, mutta myös muihin tilanteisiin tai ihmissuhteisiin, jossa koet maskuliini- ja feminiinienergioiden olevan epätasapainossa.

~

Ametriini vapauttaa aurasta negatiivista energiaa. Sekä ametistista että sitriinistä uskotaan olevan apua stressin, ahdistuksen ja masennuksen lievittämisessä, joten ametriini on luonnollisesti loistava kivi tähän tarkoitukseen. Ametistin tavoin ametriini auttaa pääsemään irti riippuvuuksista, jonka vuoksi siitä sanotaan olevan apua muun muassa painonpudotuksessa. Sitriini tuo mukaan vielä hieman lisää tahdonvoimaa.

~

Ametriinin kanssa sopii käytettäväksi esimerkiksi ruusukvartsi, kun haluat tuoda toimiisi hieman lisää ”sydäntä”. Ametriini ja ruusukvartsi ns. yhdistää järjen ja tunteen äänen.

Keijukodosta löydät rumpuhiottuja ametriineja.