Intialaisesta perinnetiedosta lähtöisin olevat chakrat ovat kehossamme sijaitsevia energiakeskuksia. Sanskritin kielestä juontuva sana “chakra” tarkoittaa pyörää tai kiekkoa, ja chakroja voikin hyvin ajatella energiaa vastaanottavina ja eteenpäin lähettävinä energiapyörteinä. Jokaisella chakralla on oma erityinen tehtävänsä suhteessa kehon ja mielen tasapainoon ja chakroihin voi muodostua energiatukoksia, jolloin ne eivät toimi tarkoituksenmukaisella tavalla. Chakratyöskentelyn tavoitteena onkin energiatukosten purkaminen niin, että energia pääsee virtaamaan vapaasti ja toisaalta chakrojen tasapainottaminen niin, etteivät ne ole myöskään yliaktiivisia.

Chakroja voi hoitaa esimerkiksi meditaation, visualisoinnin sekä kivien ja kristallien avulla. Kullekin chakralle löytyy sitä aktivoivia, vahvistavia tai muulla tavoin hoitavia kiviä ja kristalleja, jotka auttavat saattamaan chakrat tasapainoon.

 

7 vai 12 chakraa?

Chakroja on pitkään ajateltu olevan seitsemän ja tämä seitsemän chakran käsite istuukin monilla yhä tiukassa. Nykytiedon mukaan chakrojen määrä on kuitenkin suurempi: puhutaan 12 chakran järjestelmästä, joskin todellisuudessa chakroja on vieläkin enemmän. 12 chakraa ovat kuitenkin ne tunnetuimmat, ja niihin keskitymme tässäkin artikkelissa. Todettakoon kuitenkin, että tämä on vielä(kin) sen verran uutta asiaa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa yleisesti hyväksyttyä luetteloa 12 chakrasta, vaan törmäämme erilaisiin tulkintoihin ja käännöskukkasiin.

Miksi chakrojen määrä sitten vaihtelee lähteestä riippuen? Tätä kysymystä voimme lähteä avaamaan keskittymällä ensin siihen, mikä on pitkään vallalla olleen seitsemän chakran järjestelmän rooli osana kehollista ja henkistä hyvinvointiamme.

Pystylinjassa sijaitsevat seitsemän chakraa asettuvat kehoomme selkärangan suuntaisesti. Niiden merkitys kytkeytyy ennen kaikkea kehollisen ja henkisen tasapainon saavuttamiseen maanpäällisessä elämässä ja suhteessa maahan. Seitsemän chakran toiminta tai toimimattomuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka antoisia ja syvällisiä suhteita kykenemme luomaan toisiin ihmisiin, kuinka turvalliseksi tunnemme olomme, kuinka rakkaudellista elämämme on ja millä tavoin itse kehitymme omalla henkisellä polullamme.

12 chakran myötä käsitys omaan henkiseen ja fyysiseen tasapainoomme vaikuttavista tekijöistä laajenee maallisen olemassaolomme ulkopuolelle. Chakrakäsitteen ytimessä on ajatus siitä, että jokainen elävä olento on energeettisesti yhteydessä koko maailmankaikkeuteen ja 12 chakran avulla meille avautuu yhteys niin jalkojemme alla olevaan maahan, kuin myös henkimaailmaan ja korkeampiin ulottuvuuksiin. Kahdestatoista chakrasta yksi sijaitsee kehon alapuolella ja neljä kehon päällä.

Se miksi seitsemän chakran ajattelu on pitänyt pintansa niin pitkään, johtuu siitä että sitä täydentävät korkeamman ulottuvuuden chakrat ovat vasta hiljattain avautuneet uudelleen käyttöömme. Ne olivat muinoin käytettävissämme Kultaisen Atlantiksen aikaan, kunnes se vei kadotessaan myös yhteyden osaan chakroista. Yleisesti tapahtuneen henkisen kehityksen ja kohonneiden energiavärähtelyiden ansiosta meillä on taas mahdollisuus hyödyntää kaikkia kahtatoista chakraa ja tehdä työtä sen eteen, että voimme voimistaa omaa yhteyttämme maailmankaikkeuteen.

 

Miksi chakrojen tasapainosta huolehtiminen on niin tärkeää?

Tarkoituksenmukaisesti toimiva chakrajärjestelmä tuo elämään kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainoa ja tuo henkisyyden avaamat mahdollisuudet oman onnellisuutemme tueksi. Kun chakrat ovat vapaita erilaisista tukoksista, omaa sydämen ja intuition ääntä on helpompi kuunnella ja tulkita ja sitä myöden omannäköisten ratkaisujen ja omaa onnellisuutta tukevien valintojen tekeminen on monin tavoin helpompaa.

Chakrojen tasapaino, tai tasapainottomuus, on monen yksittäisen asian summa. Pienetkin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevat arjen valinnat voivat tukea chakrojen tasapainoa positiivisella tavalla. Jokaisella chakralla on oma tehtävänsä hyvinvoinnin ja mielekkään elämän tukena. Kaikki chakrat ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa, eli yhdenkin chakran tukos vaikuttaa negatiivisesti muidenkin chakrojen toimintaan. Jos esimerkiksi maatähtichakrasi on tukossa, koet sen vaikutukset todennäköisesti myös juurichakrassasi, sillä turvallisen ja luottavaisen olotilan saavuttaminen on vaikeaa jos et koe ollenkaan yhteyttä maahan.

 

Chakrat ja niitä hoitavat kivet

Alta löydät pienen esittelyn kustakin chakrasta ja sen merkityksestä osana kehon ja mielen hyvinvointia ja tasapainoa. Chakrojen toimintaa tehostavien kivien avulla voit työstää omaa energeettistä tasapainoasi ja poistaa chakroja jumittavia tukoksia, jotta energiat pääsevät virtaamaan esteittä. Kuten aina, kivivaihtoehtoja on monia kutakin chakraa kohti, ja yksi kivi voi sopia useammallekin eri chakralle. Lisäksi meidät kaikki on veistetty eri puusta, ja olemme henkisellä polullamme eri kohdissa, joten anna ensisijaisesti aina intuition johdattaa oikeat kivet luoksesi oikeaan tehtävään. Alta löydät suuntaa antavia vinkkejä siitä mitä kiviä voit kokeilla.

 

 1. Maatähtichakra

Maatähtichakra sijaitsee jalkojen alla ja sen energia on hyvin maadoittavaa. Kun maatähtichakra toimii tasapainoisesti, tunnemme olomme hyvällä tavalla juurtuneiksi ja koemme olevamme juuri siellä missä meidän kuuluukin olla. Maatähtichakran toiminnalla on merkittävä vaikutus myös kaikkien muiden chakrojen toimintaan. Jos maatähtichakran toiminnassa on ongelmia, elämästä saattaa puuttua järjestyksen tunnetta ja saatamme olla taipuvaisia erilaisiin riippuvaisuuksiin.

Maatähtichakran kiviksi voisivat käydä mm. nuummiitti, obsidiaani, sammalakaatti, savukvartsi, lohikäärmekivi ja shungiitti.

 

 1. Juurichakra

Juurichakra sijaitsee selkärangan tyvessä ja siihen liittyvät sellaiset perustarpeet kuin turvallisuuden ja selviytymisen tunne. Juurichakran energia on maatähtichakran tavoin hyvin maadoittavaa. Kun juurichakra on tasapainossa, meillä on luottavainen ja turvallinen olo siitä, että elämän peruspilarit ovat kunnossa ja kantavat meitä eteenpäin.

Juurichakran kiviä ovat mm. punainen jaspis, musta onyx, hematiitti, musta obsidiaani, granaatti, heliotrooppi, rubiini, tähtijaspis, aragoniitti, shungiitti ja tuliakaatti.

 

 1. Sakraalichakra

Sakraalichakra sijaitsee häntäluun ja navan välissä ja sen tasapainoisuus vaikuttaa ihmissuhteisiimme, seksuaalisuuteemme ja suhteeseemme omaan itseen. Sakraalichakra on tunteiden, intohimojen, luovuuden ja mielihyvän keskus, joka tasapainoisesti toimiessaan tuo elämään suurta mielekkyyttä. Tukossa oleva sakraalichakra taas aiheuttaa esimerkiksi haluttomuutta, luomisblokkeja ja elämänilon heikkenemistä.

Sakraalichakraa voi hoitaa esimerkiksi näillä kivillä: tangeriini-aurakvartsi, karneoli, aurinkokivi, oranssi kalsiitti, meripihka, oranssi aventuriini, sitriini ja tuliakaatti.

 

 1. Napachakra

Alunperin napachakra on ollut osa sakraalichakraa, mutta viidennessä ulottuvuudessa se on jakautunut erilliseksi chakrakseen. Napachakra sijoittuu navan läheisyyteen ja siihen yhdistyvät sellaiset teemat kuin rohkeus, yhteisöllisyys, kuulumisen tunne sekä yhteisen hyvän eteen työskentely. Se on aistillisuuden ja sosiaalisuuden keskus. Tasapainoisesti toimiva napachakra tuo elämään harmoniaa ja saa aikaa ulospäinkin huokuvan lämpimän, valoisan energian kaikkien ympärillä olevien iloksi.

Napachakran kiviksi käyvät samat kivet kuin sakraalichakrankin hoitamiseen.

 

 1. Solar plexus

Solar plexus sijaitsee vatsan alueella kylkiluiden alla ja toimiessaan tasapainoisesti vahvistaa itseluottamusta, määrätietoisuutta ja uskoa omiin kykyihin. Fyysisellä tasolla sillä on yhteys vatsan, ruoansulatuksen ja aineenvaihdunnan toimintaan. Tarkoituksenmukaisesti toimimattoman solar plexuksen vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi heikentyneenä itseluottamuksena, päätöksenteon vaikeutena, vaikeuksina ryhtyä toimeen, ja toisaalta vallanhaluna, hyperaktiivisuutena ja egoistisuutena.

Solar plexuksen kanssa resonoivat esimerkiksi sitriini, pyriitti, meripihka, tiikerinsilmä, mokaiitti, tangeriini-aurakvartsi sekä oranssi aventuriini.

 

 1. Sydänchakra

Sydänchakra sijoittuu nimensä mukaisesti sydämen läheisyyteen. Fyysisellä tasolla siihen yhdistyy sydämen, keuhkojen ja rintojen hyvinvointi. Sydänchakraan liittyvät teemat kuten itsestä ja toisista välittäminen, kiitollisuus, ilo, myötätunto ja ehdoton rakkaus. Tukkeutunut sydänchakra aiheuttaa muun muassa surun, vihan, pelon ja kateuden tunteita. Anteeksianto ja muille avautuminen sekä rakkauden antaminen ja vastaanottaminen on silloin vaikeaa. Liian vilkkaasti toimiva sydänchakra taas saa aikaan esimerkiksi läheisriippuvuutta, mustasukkaisuutta ja omistushaluisuutta.

Sydänchakraa hoitavat mm. ruusukvartsi, jade, malakiitti, vihreä aventuriini, kunziitti, smaragdi, morganiitti, rodokrosiitti, rodoniitti, pinkki turmaliini, unakiitti, prasioliitti, manganokalsiitti, thuliitti, rubiinifuksiitti ja vaaleanpunainen opaali.

 

 1. Kurkkuchakra

Kurkkuchakra sijaitsee kurkun alueella ja on yhteydessä kilpirauhasen, niskan, suun ja kurkunpään hyvinvointiin. Siihen yhdistyviä teemoja ovat muun muassa totuus ja rehellisyys. Kurkkuchakra on itseilmaisun ja kommunikaation chakra, joka tasapainoisesti toimiessaan auttaa pukemaan ajatukset sanoiksi hedelmällisellä tavalla. Tasapainoton kurkkuchakra paitsi vaikeuttaa kommunikaatiota, saattaa aiheuttaa myös pelkoa siitä että muut tuomitsevat, tai ylitsevuotavaa puhetulvaa jossa muille ei jää tilaa puhua.

Kurkkuchakran kiviä ovat esimerkiksi lapis lazuli, akvamariini, amatsoniitti, kyaniitti, larimar, sodaliitti, sininen pitsiakaatti, krysokolla, turkoosi, angeliitti, sininen apatiitti, sinikvartsi, selestiitti sekä sininen kalsiitti.

 

 1. Otsachakra

Otsachakra tunnetaan myös nimellä kolmas silmä ja se sijaitsee kulmakarvojen välissä. Sen toiminnalla on vaikutusta aivolisäkkeen, silmien ja koko pään hyvinvointiin. Otsachakra yhdistetään runsauteen, selvänäköisyyteen ja korkeampaan tietoisuuteen. Sillä on merkittävä rooli oman intuition äänen vahvistamisessa ja jos se ei toimi tarkoituksenmukaisella tavalla, intuition ääntä on vaikea kuulla ja tulkita. Ja silloin kun intuition ohjaus ei ole saatavillamme, meillä on tapana pyrkiä kompensoimaan sitä olemalla ylikontrolloivia ja sen seurauksena päätökset tulee helposti tehtyä pelosta ja ahdistuksesta käsin. Liian vilkkaasti toimiva otsachakra taas saattaa saada mielen liitelemään vähän turhankin korkealla, jolloin vastapainoksi tarvitaan maadoittavia toimia.

Otsachakran kanssa resonoivat mm. atsuriitti, ametisti, fluoriitti, labradoriitti, lapis lazuli, ioliitti, turkoosi ja dumortieriitti.

 

 1. Kruunuchakra

Kruunuchakra sijaitsee päälaella ja auttaa yhteyteen korkeamman energian, tähtien ja kosmisen viisauden kanssa. Kun se toimii tarkoituksenmukaisesti, pystymme hyödyntämään korkeampien ulottuvuuksien tietoa ja viisautta ja saavutamme spirituaalisen yhteyden maailmankaikkeuden kanssa sekä pääsemme toteuttamaan omaa korkeampaa tarkoitustamme, jolloin elämässä on paljon runsautta. Epätasapainossa oleva kruunuchakra voi aiheuttaa apaattisuutta ja saada kyseenalaistamaan elämän suunnan ja tarkoituksen. Myös taipumus ahneuteen ja materian haalimiseen voivat kieliä siitä, että kruunuchakran tasapaino vaatii työstämistä.

Kruunuchakran hoitamiseen käyvät esimerkiksi seleniitti, lepidoliitti, ametisti, vuorikide, tsaroiitti, pinkki turmaliini, enkeliaurakvartsi, lumikvartsi ja serafiniitti.

 

 1. Kausaalichakra

Kausaalichakra sijaitsee hieman pään takaraivon takana ja sen tasapainoinen toiminta vahvistaa henkistä kehitystä sekä auttaa yhteyteen enkeleiden, yksisarvisten ja muiden henkimaailman olentojen kanssa. Tällöin voimme myös vastaanottaa näiltä viestejä. Kun kausaalichakran toiminnassa on ongelmia, meidän on vaikea päästää irti menneistä kokemuksista ja ajatus- ja käyttäytymismalleista ja jäämme helposti vellomaan katumuksen ja syyllisyyden tunteissa. Tasapainoinen ja aktivoitu kausaalichakra taas laajentaa tietoisuuden tasoamme ja tuo tarkoituksellisuutta kaikkeen tekemiseemme. Tämä chakra avautuu vasta kun mielenhallinta on vakaata.

Kausaalichakraa voivat hoitaa esimerkiksi kyaniitti, seleniitti, selestiitti, serafiniitti, atsuriitti, tsaroiitti, sininen apatiitti, danburiitti, apofylliitti ja moldaviitti.

 

 1. Sielutähti

Sielutähden sijainti on hieman pään yläpuolella ja sen toiminnalla on suurta merkitystä oman sielunsuunnitelman kirkastumiselle ja sen toteuttamisen onnistumiselle. Sielutähteen liittyy myös oman potentiaalin löytäminen ja sen hyödyntäminen kaikessa voimassaan. Chakran aktivoinnin kannalta on merkityksellistä opetella päästämään irti erilaisista mieleen juurtuneista haitallisista ajatusmalleista sekä voimistaa omaa positiivista ajattelua. Sielutähteen varastoituvat myös erilaiset uskomukset, sekä meidän oma, että myös esi-isiemme karma. Siksi sen säännöllinen puhdistaminen ja tasapainottaminen on tärkeää.

Tässä voivat olla avuksi mm. ametisti, seleniitti, enkeliaurakvartsi, apofylliitti, angeliitti, vuorikide ja tsaroiitti. Voit myös kokeilla yhdistelmää sateenkaarikuukivi, vuorikide ja skolesiitti.

 

 1. Tähtiportti

Tähtiportti sijaitsee korkeammalla pään yläpuolella ja virrattaa korkeampien ulottuvuuksien kirkasta energiaa hyvinvoinnin tueksi ja kaikkien chakrojen käytettäväksi. Tähtiportti on mahdollisuutemme tutustua muihin ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin sekä saavuttaa täydellinen yhteys maailmankaikkeuden kanssa. Rauhan, tasapainon, läsnäolon, kasvun ja valaistumisen teemat yhdistyvät vahvasti tähtiporttiin.

Tähtiportin toimintaa ja tasapainoa voivat tukea mm. kunziitti, moldaviitti, skolesiitti, apofylliitti ja seleniitti.

Mukavaa tutkimusmatkaa!