Tietosuoja- ja rekisteriseloste

[Päivitetty 10.8.2021 yrityksen Y-tunnus]

Käyttämällä Keijukodon verkkosivuja, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Keijukoto Ky
Sienitie 1
39160 Julkujärvi
Y-tunnus 3227050-7

2. Rekisterin nimi

Keijukodon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, tilausten toimitus, palveluista ja tuotteista tiedottaminen, palveluiden sekä toiminnan kehitys ja markkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö

Keijukodon verkkosivujen käyttäjän tai verkkokaupan asiakkaan itsensä antamat tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, sekä sivuille rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnus (salasana ei tallennu näkyväksi). Rekisteriin tallennetaan myös tiedot asiakkaan verkkokauppatilauksista ja mahdollinen yhteydenpito asiakkaan ja Keijukodon välillä (esim. yhteydenottolomakkeiden sisältö), tuotearvostelut ja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annetut markkinointiviestiluvat. Jos sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Käytämme tilastollisen tiedon keräämiseen kuvapistetunnisteita ja evästeitä, mm. Google Analytics. (Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/). Evästeitä käytetään muun muassa rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen ja ostoskorin toimintoihin. (Evästeistä lisää kohdassa 13.) Seurantatekniikoiden kautta pystymme analysoimaan ja kehittämään toimintaamme, sekä kohdentamaan markkinointia. Kohdennuspalveluiden kautta kerättyjä tietoja ei yhdistetä asiakkaan henkilötietoihin.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään Keijukodon verkkokauppaa. Tietoa saadaan myös kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista ja evästeistä (evästeistä lisää kohdassa 13.).

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja edelleen ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi), tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä ylläpidetään verkkokaupan palvelimella sähköisenä tallenteena, jota käyttää ainoastaan Keijukodon henkilökunta. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, vahvalla salasanalla ja/tai muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  Henkilötietoja voidaan lisätä asiakkaan omasta suostumuksesta MailChimp uutiskirjeohjelmaan, jonka palvelin saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Kyseinen palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta Privacy Shield -sopimuksen allekirjoittamalla.

8. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1).

9. Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää itse nimi- ja osoitetietojaan sivustolle luomansa käyttäjätilin kautta, tai ottaa yhteyttä Keijukotoon tietojen päivittämiseksi. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjä voi nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

10. Tietojen säilyttäminen

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Uutiskirjeen tilanneet käyttäjät voivat perua uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa kussakin kirjeessä olevan ”unsubscribe”-linkin kautta, tai ottamalla yhteyttä Keijukotoon. Muita rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Mikäli sivuston käyttäjä jättää kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään sen vuoksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

11. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai anonymisointia. Poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan kirjanpitolain (luku 2, 10§) mukaisesti.

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

13. Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat käyttäjän selaimeen tallentuvia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla pystytään keräämään verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja edistetään verkkokaupan sujuvaa käyttöä. Evästeitä käytetään mm. käyttäjän tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen ja ostoskorin toimintoihin. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, mutta tämä saattaa estää verkkokaupan toimintojen sujuvuuden (esimerkiksi ostoskori ei tallenna ostoksia mikäli evästeet on otettu pois käytöstä). Keijukodon nettisivuilla käytetään analyysievästeitä sekä mainosevästeitä, jotka eivät sisällä henkilötietoja. Jos käyttäjä jättää kommentin sivustolle, hän voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua. Jos käyttäjällä on tili ja hän kirjautuu sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko käyttäjän selain evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

14. Ulkopuoliset maksupalvelut

Keijukodon verkkokaupassa voi maksaa Bambora Payformin kautta. Maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot kuten luottokortin numero ja tilitiedot tallentuvat suoraan maksupalvelun tarjoajan tietokantaan. Nämä tiedot eivät tallennu verkkosivullemme tai muuhunkaan omaan tietokantaamme.

15. Sosiaaliset laajennukset

Sivustollamme voi olla Facebook-, Twitter- tai Instagram- syöte sekä painikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat jakaa sivustomme sisältöä kuten blogikirjoituksia sosiaalisessa mediassa; Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ tai WhatsApp. Sivustomme ei kerää käyttäjien tietoja näillä sosiaalisilla laajennuksilla. Jakopainikkeista avautuvat toiminnot latautuvat sosiaalisen median palveluiden omilta palvelimilta. Näitä käytettäessä ulkopuolinen palveluntarjoaja voi asettaa käyttäjän päätelaitteelle evästeen, joka ei ole hallinnassamme. Tällaisten evästeiden käytöstä saa lisätietoa kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Comments are closed.