Tuotteiden alkuperä ja eettisyys
Keijukodon kristallit, kivituotteet ja lahjatavarat hankitaan luotettaviksi kokemiemme tukkureiden kautta. Eurooppalaiset tukkurimme ovat toimineet osana tuotteidemme hankintaketjua jo useamman vuoden ajan ja heiltä tulee valtaosa tuotteistamme. Tukkureillamme on myös omia hiomoja ja tuotantotiloja ympäri maailmaa, eli he eivät vain myy tuotteita Euroopasta käsin, vaan ovat konkreettisesti mukana mineraalien tuotannossa. Lisäksi meillä on itsellämme yhteys muutamaan hiomoon lähempänä mineraalien alkulähteitä. Pidämme yllä keskusteluyhteyttä jokaiseen tukkuriimme, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja sekä kristallien, kivituotteiden että lahjatavaratuotteiden alkuperään liittyen.

Kiinnostus kristalleja kohtaan on viime vuosina kasvanut ja sen myötä alalla on valitettavasti liikkeellä eettisesti tuotettujen kristallien lisäksi myös kasvavassa määrin epäeettisempää toimintaa ja erilaisia kiviväärennöksiä. Meille vastuullisuus on tärkeä arvo ja olemme toimintamme alusta lähtien tiedostaneet oman vastuumme tuotteiden alkuperän ja tuotantoprosessin selvittämisessä. Siksi olemme pyrkineet varmistumaan siitä, että Keijukodossa myytävät kristallit ja kivituotteet ovat vastuullisesti tuotettuja, ja pyytäneet jokaista tukkuriamme avaamaan tuotteiden valmistusta, alkuperää ja eettisyyttä koskevia kysymyksiä. Toki täytyy ottaa huomioon, että meidän on pienenä perheyrityksenä Suomesta käsin mahdotonta valvoa tuotantoketjua aivan sataprosenttisesti, mutta luotamme yhteistyökumppaneihimme ja heidän vastuullisuuslupauksiinsa.

Tuotteiden vastuullisuutta ja alkuperää tarkastellessaan tukkurimme kiinnittävät erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

Yhteistyökumppaneiden luotettavuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Luotettavuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat tukkureillemme tärkeitä valintakriteereitä yhteistyökumppaneiden valinnassa. Vain siten voidaan luoda toimivat edellytykset luottamukseen perustuvalle yhteistyölle. Tukkureillamme on alalla erinomaiset verkostot, jotka helpottavat mahdollisten yhteistyökumppaneiden toiminnan eettisyyden arvioimista.

Tuotteita valmistavien työntekijöiden oikeudet ja työskentelyolosuhteet. Jokainen tukkurimme pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että raaka-aineita toimittavat kaivokset ja tuotteita toimittavat tehtaat huolehtivat työntekijöidensä oikeuksista. Tukkurit tekevät yhteistyötä vain sellaisten tehtaiden kanssa, jotka sitoutuvat tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työskentely-ympäristön, reilut työolosuhteet ja asianmukaisen palkan. Pakkotyö tai lapsityövoima eivät ole missään nimessä hyväksyttyjä ja palkan suhteen vaaditaan vähintään kansallisen vähimmäispalkan maksamista. Minkäänlaista työpaikalla tapahtuvaa syrjintää ei myöskään suvaita.

Ympäristönsuojelu. Tukkurimme kiinnittävät huomiota siihen, millä tavoin kristallikaivokset ja -tehtaat kunnioittavat luontoa ja luonnonvaroja toiminnassaan. Yhteistyötä tehdään mieluummin pienyritysten kuin suurten kaupallisten toimijoiden kanssa. Silloin kristalleja voidaan louhia myös käsin, joka on ympäristönäkökulmasta kestävämpi tapa toimia. Myös jätteen ja jätevesien käsittelyyn kiinnitetään huomiota.

Tukkurimme tarkkailevat säännöllisesti edellä mainittujen asioiden toteutumista erilaisten kyselyiden avulla. Tehtaille tehdään myös sekä ennalta sovittuja että yllätyksenomaisia tarkastuskäyntejä työolojen tarkistamiseksi. Uusien tuotevalmistajien kohdalla solmitaan sopimus, joka kattaa myös eettisen kaupankäynnin käytännöt, joihin valmistajan on sitouduttava.

Mikäli tuotteita toimittavien yritysten toiminnassa havaitaan yllä mainittuihin asioihin liittyviä puutteita, tukkurimme ovat sitoutuneet ryhtymään tarvittaviin toimiin. Esimerkiksi yksi Iso-Britannian kivitukkureistamme päätyi vaihtamaan Madagaskarin tuotetoimittajaansa erinäisten eettisten kysymyksien ilmettyä. Tilalle löytyi uusi madagaskarilainen kivituotteiden toimittaja, joka työllistää satoja paikallisia ja tunnetaan reiluna työnantajana. Hänelle on tärkeää myös paikallisen yhteisön hyvinvointi ja tukeminen. Ostamalla tällaisilta tuottajilta peräisin olevia tuotteita myös kuluttaja voi varmistua siitä, että rahat menevät paikalliselle toimijalle ja yhteisölle suurten, monikansallisten yritysten sijaan.

Kivissä ja kristalleissa on kyse energiasta, ja osa kristalleista on erityisen herkkiä keräämään itseensä ympärillään havaitsemiaan negatiivisia energioita. Yksi saksalaisista tukkureistamme onkin todennut hienosti: “koen, että jos mineraalikauppaa ei käydä reilusti ja rehdisti, eivät epäeettisesti hankitut kivet halua myöskään energeettisesti päätyä kauppavälineiksi.” Samainen tukkuri on omaksunut upeasti myös “anna hyvän kiertää” -periaatteen ja pyrkii aina antamaan hankkimiensa kristallien kotimaalle jotakin takaisin erilaisten hyväntekeväisyysprojektien muodossa, esimerkiksi tukemalla päiväkotien ja koulujen toimintaa Brasiliassa ja Madagaskarilla.

Meille Keijukodossa tukkureiden huolellinen valinta ja vastuullisen toiminnan varmistaminen on tärkeä osa toimintaamme. Tukkureillamme on monien vuosikymmenten kokemus alalta ja heillä on resurssit valvoa tuotannon eettisyyttä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Vastuullisuus kulkee mukana myös Keijukodon päivittäisessä arjessa ja näkyy esimerkiksi pakkausjätteen minimoimisena. Kierrätämme pakkausmateriaaleja mahdollisimman paljon ja pyrimme paketoimaan mahdollisimman tiiviisti vähentääksemme ylipakkaamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Pienet pakkauslaatikot ovat myös kätevämpiä asiakkaiden uudelleenkäyttää. Lisäksi panostamme tuotteiden palautusprosentin minimoimiseen. Mitä vähemmän tuotteita palautetaan, sen vähemmän kuormitamme luontoa kuljetuksilla. Tämän vuoksi pyrimme kirjoittamaan mahdollisimman tarkat tuotekuvaukset, mittaamme tuotteet huolellisesti sekä otamme tuotekuvat eri valaistuksissa, jotta asiakkaamme saisivat mahdollisimman kattavan käsityksen tuotteesta. Mikäli uusi tuote-erä poikkeaa vanhasta tuotekuvasta, otetaan kuvat uudelleen. Tähän menee valtavasti aikaa, mutta alhainen palautusprosentti on lopulta niin meidän, asiakkaan kuin luonnonkin etu.

Toinen tärkeä vastuullisuusseikka toiminnassamme on kivien aitouden varmistaminen. Tukkureillamme on paitsi tietysti pitkä kokemus mineraalien tunnistamisesta itselläänkin, lisäksi käytettävissään yhteistyökumppaneita esim. Gemmologi-instituutti Idar-Obersteinissa, jonka laboratatoriossa tarvittaessa suoritetaan tarkempia tutkimuksia. Tämän lisäksi saapuneita kivieriä tarkastellaan vielä Keijukodossa ja mikäli joku kivi herättää epävarmuutta, asiaan perehdytään. Olemme kirjoittaneet kiviväärennöksistä artikkelin, joka löytyy täältä. Siellä on mainittu muutamia konsteja, joilla kiviä voi kotikonsteinkin tunnistaa. Lisäksi meillä on Suomessakin yhteistyökumppani, joka mm. raman-spektrokopian avulla tutkii mineraaleja. Hänen puoleensa käännymme, mikäli asia ei kertakaikkiaan muuten selviä.

Lisäksi haluamme mahdollisimman paljon jakaa tietoa, sekä oikoa vääriä väitteitä. Mineraalien geologisista ominaisuuksista kertoessamme teemme paljon taustatutkimusta ja apunamme on myös konsultti-geologi.
Sen sijaan kun puhutaan kivien hoitavista ominaisuuksista, ei voida puhua tiedon oikeellisuudesta suuntaan tai toiseen, vaan kirjoittamamme teksti perustuu omaan intuitioon ja eri tietolähteisiin, joka on ns. uskomustietoa. Keijukodon tarjoamaa sisältöä ei tule käyttää lääketieteellisen hoidon tai lääkityksen korvikkeena, tai lääketieteellisenä neuvona tai ohjeena.


Olemme hurjan iloisia siitä, että samalla kun kristallien suosio on kasvanut, myös kysymykset kivituotteiden eettisyydestä ovat nousseet näkyvämmiksi. Haluamme kertoa aiheeseen liittyvistä ajatuksistamme avoimesti ja lisätä tietoa kristalleihin ja vastuullisuuteen liittyen. Teemme joka päivä parhaamme ollaksemme mahdollisimman tiedostava ja vastuullinen kristallikauppa. Halutessaan kuka tahansa voi myös liittyä Fair Trade Minerals & Gems eV-kannatusjäseneksi ja edistää omalta osaltaan alan vastuullisuutta.

Comments are closed.